Jakie koszty wiążą się z kredytem hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to kredyt celowy, który udzielany jest przez banki na zakup domu/mieszkania. Może on zostać udzielony także na budowę domu. Z reguły opiewa on na wysokie kwoty. Z kredytem hipotecznym wiążą się pewne, wcale niemałe koszty. Jakie koszty czekają osoby, które zamierzają zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Oprocentowanie kredytu

Udzielony kredyt hipoteczny spłaca się wliczając do miesięcznej raty także odsetki. Oprocentowanie kredytu składa się jakby z dwóch części. Jedna z nich to stopa procentowa WIBOR, której wysokość jest jednakowa w każdym banku. Drugą część stanowi marża banku. I tutaj banki mają już wolną rękę w ustalaniu jej wysokości. Marża doliczana do wysokości stopy procentowej jest zyskiem banku, w wielu z nich jest wysokość jest więc dość wysoka.

Opłata przygotowawcza

To nic innego, jak prowizja banku. Banki pobierają ją za takie czynności jak:
rozpatrzenie złożonego przez kredytobiorcę wniosku;

Wysokość pobranej przez bank prowizji zależy od tego, jak wysokiego kredytu nam bank udzielił. Im kwota kredytu będzie większa, tym większą prowizję zapłacimy. W wieli bankach wysokość prowizji jest podawana w procentach, zawsze jednak jej wysokość zostanie zapisana w umowie.

Koszty dodatkowe

Na koszty te składa się przede wszystkim ubezpieczenie. Kredytobiorca musi wykupić:
ubezpieczenie na życie – trzeba zawrzeć polisę, która będzie obowiązywała przez cały okres spłaty kredytu;

  • ubezpieczenie mieszkania na wypadek takich zdarzeń losowych, jak pożar, czy zalanie;
  • ubezpieczenie pomostowe – to ubezpieczenie wykupuje się na krótko, jedynie do czasu, aż zostanie dokonany wpis do księgi wieczystej nieruchomości o ustanowieniu hipoteki.

Niektóre banki wymagają także, aby osoba, której udzielony został kredyt hipoteczny na zakup mieszkania wykupiła polisę na wypadek utraty przez nią pracy. Polisy ubezpieczeniowe wykupowane przez kredytobiorcę znacząco podnoszą koszty związane z przyznaniem kredytu. Chronią one z jednej strony interesy banku, z drugiej zaś także interesy samego kredytobiorcy i jego najbliższych.