Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych?

Kredyty hipoteczne zaliczane są do kredytów długoterminowych. Cieszą się dużą popularnością. Mogą je uzyskać zarówno osoby fizyczne, jak też przedsiębiorstwa. Na co można przeznaczyć udzielony kredyt hipoteczny?

Najważniejsze informacje na temat kredytów hipotecznych

Potencjalni kredytobiorcy interesują się kredytami hipotecznymi w chwili, kiedy planują zakupienie nieruchomości na kupno, której nie maja wystarczającej ilości własnych pieniędzy. Okres kredytowania w przypadku tych kredytów jest bardzo długi, z reguły banki rzadko je udzielają na krócej niż na dwadzieścia pięć lat. Aby móc kupić nieruchomość na kredyt hipoteczny powinna ona posiadać księgę wieczystą. Jeżeli nieruchomość takiej księgi nie posiada trzeba ją założyć przed złożeniem wniosku kredytowego, inaczej bank nie udzieli nam kredytu. Dlaczego? Kredyt hipoteczny jest zabezpieczany hipoteką. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej nie będzie gdzie dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. W chwili, kiedy przestaniemy spłacać kredyt, nieruchomość zostanie przejęta przez bank w celu pokrycia zadłużenia.

Co możemy zrobić ze środkami z kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to kredyt celowy, środki z niego mogą być przeznaczone tylko na:
wykupienie mieszkania komunalnego lub należącego do naszego zakładu pracy;

  • wykończenie wybudowanego przez nas domu;
  • budowę domu;
  • remont wybudowanego domu;
  • zakup domu lub mieszkania;
  • dokończenie budowy domu.

Jakie elementy powinny znaleźć się w zawieranej z bankiem umowie?

W przypadku każdego kredytu, a więc także hipotecznego, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawierana jest pisemna umowa. Muszą się w niej znaleźć między innymi informacje dotyczące:

  • kwoty przyznanego nam kredytu;
  • celu, na który bank go nam udzielił;
  • terminu i zasad, na których mamy obowiązek go spłacić;
  • wysokości oprocentowania.

Za udzielenie kredytu banki pobierają prowizję. Wysokość tej prowizji powinna zostać przez bank podana w zawartej z kredytobiorcą umowie.

O tym, czy kredyt hipoteczny zostanie nam przyznany zadecyduje nasza zdolność kredytowa.