Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy

O tym, czy bank zdecyduje się przyznać nam kredyt hipoteczny, decyduje mnóstwo czynników. Wśród tych bardziej istotnych znajduje się między innymi wiek kredytobiorcy.

Jest ton równie istotny, jak osiągane dochody oraz historia kredytowa. Czy oznacza to, że osoby w pewnym wieku nie mają już szans na uzyskanie kredytu hipotecznego? Na to pytanie spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Wiek minimalny

Większość banków działających na polskim rynku nie udzieli kredytu hipotecznego osobie, która nie ukończyła jeszcze osiemnastu lat. Niektóre z nich idą jeszcze dalej – na kredyt hipoteczny mogą w nich liczyć osoby, które mają co najmniej dwadzieścia jeden lat. Banki tłumaczą to brakiem dojrzałości młodszych osób i większym ryzykiem, którego oczywiście chcą uniknąć.

Wiek maksymalny

W tym wypadku również widać wyraźne różnice między poszczególnymi bankami. Przy czym trzeba wyraźnie powiedzieć, że dla banku nie ma większego znaczenia wiek w chwili zaciągania kredytu, ale to ile kredytobiorca będzie miał lat, kiedy wpłacić będzie miał ostatnią ratę. Kredyty hipoteczne to zobowiązania na lata – rzadko zdarza się, aby ktoś zaciągał tego rodzaju kredyt na czas krótszy, jak dwadzieścia lat. Wiele banków zastrzega, że w dniu, w którym przypada płatność ostatniej raty, kredytobiorca nie może mieć więcej, jak siedemdziesiąt lat. W efekcie więc to okres kredytowania wpływa na to, czy w pewnym wieku mamy jeszcze szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Czy zasady te da się ominąć?

Osoby starsze wcale nie muszą rezygnować z kredytu hipotecznego. Jest kilka rozwiązań, które sprawią, że bank również im udzieli kredytu. Pierwsze to oczywiście współkredytobiorca – jeżeli będzie dużo młodszy, nie powinno być problemów z przyznaniem kredytu. Dla wielu banków rozwiązaniem jest również wykupienie ubezpieczenia na życie. Swoje szanse na kredyt hipoteczny można również zwiększyć, posiadając duży wkład własny. W efekcie z banku musimy pożyczyć dużo mniej, co skraca czas kredytowania i sprawia, że zobowiązanie zostanie spłacone po prostu wcześniej.

Sprawdź również czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową.