Zainteresowanie kredytem hipotecznym

Interesuje Cię kredyt hipoteczny i zastanawiasz się nad tym, czy ubezpieczenie kredytu w takiej sytuacji można określić jako obowiązkowe? Warto też zadać sobie pytanie, czym jest kredyt hipoteczny? Niewykluczone, że nie wszyscy mają odpowiednią wiedzę na temat takiego kredytu.

Co można powiedzieć o kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, w przypadku którego mamy do czynienia z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Hipoteka ustanawiana jest na podstawie prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wkład własny jest kluczowy

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytu, kluczowe znaczenie ma wkład własny. W przypadku niewystarczającego wkładu własnego konieczne będzie wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wszystko sprowadza się do przepisów — przepisy wyraźnie mówią o tym, że kredytobiorca powinien wnieść 20 proc. wkładu własnego. Jeżeli tak się nie dzieje, bank natychmiast zyskuje prawo do żądania dodatkowych zabezpieczeń.

Ubezpieczenie na życie

Warto jeszcze odnieść się do ubezpieczenia na życie, wszak to podstawowe ubezpieczenie, które proponuje się kredytobiorcom. Co zmienia ubezpieczenie na życie? Jeśli dojdzie do śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel dokonuje uregulowania pozostałej części zobowiązania.

Co się dzieje, gdy kredytobiorca umiera, a ubezpieczenie nie zostało wykupione? W takiej sytuacji zobowiązanie przechodzi na rodzinę kredytobiorcy. Warto też wiedzieć, że w przypadku kilku kredytobiorców, ubezpieczyciel dokonuje spłaty części zobowiązania przypadającego na rodzinę kredytobiorcy.