Mieszkanie dla Młodych. Utrata dofinansowania

Korzystając z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych możemy uzyskać wysokie dofinansowanie wkładu własnego w czasie zaciągania kredytu hipotecznego. Jeżeli jednak nie będziemy przestrzegać warunków umowy możemy być zmuszeni do zwrócenia środków.

O programie

Przeznaczony jest dla osób samotnych, które nie ukończyły 35 roku życia, dla małżeństw, w których przynajmniej jeden z partnerów nie ukończył 35 lat oraz dla osób starszych, jeżeli na ich wychowaniu jest przynajmniej trójka dzieci. Ponadto aplikujące osoby nie mogą być właścicielami żadnego mieszkania.

Program gwarantuje dofinansowanie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego w wysokości 10%, jeżeli jesteśmy bezdzietni, 15% przy jednym dziecku, 20% przy dwóch oraz 30%, jeżeli wychowujemy trójkę dzieci.

Utrata dofinansowania

Jeżeli nie będziemy przestrzegać zawartej umowy, zostaniemy zobligowani do zwrócenia uzyskanych środków. Może mieć to miejsce w kilku sytuacjach. Jedną z nich jest próba przeniesienia aktu własności na osobę trzecią przed upływem 5 lat od momentu zawarcia umowy. Mieszkanie w tym okresie nie może być sprzedane.

Nie ma również możliwości oddania lub użyczenia mieszkania osobom trzecim zarówno odpłatnie (poprzez wynajem), jak i nieodpłatnie. Uzyskane mieszkanie w czasie pierwszych 5 lat nie może również stracić swojej podstawowej funkcji, jako przestrzeni do życia. Jeżeli doszłoby do zmian uniemożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (między innymi poprzez otwarcie punktu handlowego) będziemy zmuszeni zwrócić fundusze.

Program Mieszkanie dla Młodych nie pozwala na dokonanie wcześniej spłaty zaciągniętego kredytu. Jeżeli przed upływem 5 roku spłacimy cały kredyt lub część pokrywającą się z wkładem własnym będziemy musieli zwrócić pieniądze. Sytuacja wygląda tak samo, jeżeli nabędziemy prawo do innego mieszkania poza uzyskaniem go w spadku.