Bank odmówił Ci kredytu – sprawdź dlaczego

Każdy z nas ma prawo złożyć do dowolnego banku wniosek o przydzielenie kredytu. Bank oczywiście sprawdza naszą historię kredytową i między innymi na jej podstawie wyraża swoją decyzję. Czasami zdarza się jednak tak, że musimy zmierzyć się z odmową banku. Dlaczego tak się dzieje i co jest główną przyczyną takiego stanu rzeczy?

Odmowa kredytu hipotecznego i jej powody

Dlaczego bank odmówił nam kredytu? To zapewne pierwsze pytanie, które zadajemy sobie po otrzymaniu negatywnej decyzji. Otóż bardzo częstym powodem takie stanu rzeczy jest nasza zła historia kredytowa, które z kolei jest wyraźnym sygnałem dla danej placówki bankowej, aby jednak nie udzielać nam kredytu. Na brak zdolności kredytowej może mieć bardzo wiele czynników. Oto niektóre z nich.

Zobacz jaki jest proces przyznawania kredytu hipotecznego krok po kroku.

Czynniki, które wpływają na brak zdolności kredytowej

Nie ma wątpliwości, że na naszą zdolność kredytową wpływa historia kredytowa, na którą zapracowaliśmy sobie w trakcie pobierania przeróżnych pożyczek oraz kredytów. Jeżeli jest ona pozytywna, wtedy będziemy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wobec banku. Negatywna wiąże się z brakiem zdolności kredytowej. Jednak od jakich konkretnie współczynników zależy nasza historia kredytowa? Otóż nasza historia kredytowa uzależniona jest przede wszystkim od terminowych spłat naszych wszystkich zobowiązań wobec placówek bankowych. Informacje na ten temat są gromadzone w bazie danych BIK. Jeżeli regularnie spłacamy nasze raty i nie spóźniamy się z dokonaniem płatności – wtedy właśnie budujemy pozytywną opinię na nasz temat. To jasna informacja dla banku, że jako przyszli kredytobiorcy jesteśmy w pełni godni zaufania. Logiczne jest także to, że z kredytów należy korzystać mądrze – w ten sposób również budujemy pozytywną historię kredytową.

Zdolność kredytowa i historia kredytowa budują naszą wiarygodność kredytową, którą bank dokładnie ocenia przed przyznaniem kredytu.

Brak historii kredytowej

Powinniśmy zatem spłacać wszystkie raty w wyznaczonym przez bank terminie, nie brać zbyt wielu kredytów na raz, non stop kontrolować własną historię kredytową, a w razie wystąpienia pewnych problemów od razu kontaktować się z bankiem. Okazuje się również, że na negatywną zdolność kredytową może płynąć… sam brak historii kredytowej. Tak, to prawda. Brak historii kredytowej to wielka niewiadoma na przyszłego kredytodawcy, ponieważ nie może ustalić tego, czy będziemy w pełni wypłacalni.