Spłata kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Jeśli planujesz takie zobowiązanie, pamiętaj, ze raty będziesz spłacać przez wiele lat. Dlatego trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Pozwoli to na zoptymalizowanie domowego budżetu i uniknięcie sytuacji, że na kolejną ratę braknie funduszy. Z czym wiąże się spłata kredytu hipotecznego i co warto o niej wiedzieć?

Kredyt, który spełnia marzenia

Zgodnie z definicją, kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest ona ustalana na rzecz instytucji kredytującej na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Ten rodzaj długu zaciągany jest, kiedy brakuje gotówki na zakup mieszkania, domu, działki czy innego rodzaju nieruchomości.

Spłata kredytu hipotecznego zgodnie z harmonogramem

Najważniejszą rzeczą przy spłacie kredytu hipotecznego jest harmonogram spłat. Jest to dokument niezwykle istotny. Zawsze stanowi on załącznik do umowy kredytowej z bankiem. Mówi on o tym, jaka jest wysokość wyznaczonych rat oraz w jakim terminie trzeba je umieszczać. Harmonogram spłaty kredytu informuje także o innych opłatach związanych z zaciągniętym kredytem hipotecznym. Zaznajamiając się dokładnie z tym dokumentem, spłata kredytu hipotecznego, nie będzie problematyczna, a domowy budżet będzie można dostosować do planu zwrotu długu.

Spłata kredytu nie zawsze taka sama

Spłata kredytu hipotecznego wyróżnia się tym, że raty nigdy nie są takiej samej wysokości. Wynika to z tego, że banki udzielają kredytu hipotecznego zawsze w oparciu o oprocentowanie zmienne. Co to oznacza? Że rata, która w jednym kwartale wynosi 1000 złotych, w innym może wynosić 1500 złotych, a w jeszcze innym 960 zł. Różnica w wysokości rat wynika z tego, że bezpośredni wpływ mają na nią stopy procentowe. Te ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej raz na kwartał. Zależne są od ogólnej sytuacji na rynku finansowym, mogą one być zmniejszane lub podwyższane. Dla kredytobiorcy korzystną sytuacją jest ich obniżenie, ponieważ automatycznie wtedy zmniejsza się wysokość miesięcznej raty.

Zobacz dokładnie od czego zależy wysokość rat kredytowych.

Spłata kredytu hipotecznego w terminie

Dług zaciągnięty w banku należy zawsze spłacać w terminie. Dokładana data uiszczania kolejnych rat zawarta jest w harmonogramie spłaty. Jeśli kredytobiorca opóźni się w spłacie kredytu, to bank rozpoczyna procedurę windykacyjną. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj listowne, mailowe lub telefoniczne przypomnienie o zaległościach. W dalszej kolejności uruchamiane są bardziej inwazyjne metody np. wezwania do zapłaty, wpisanie do BIK czy wszczęcie postępowania sądowego. Spóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego oznaczają także odsetki karne. Naliczane są one już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu. Ich wysokość jest bardzo duża, bowiem bank zawsze liczy je od całego zobowiązania, a nie od niezapłaconej w terminie raty.