Umowa kredytowa – koszta kredytu hipotecznego?

Do jednych z najbardziej popularnych kredytów oferowanych przez banki należą kredyty hipoteczne. Są to zobowiązania zaciągane na bardzo długi okres. Zdecydowana większość posiadaczy kredytów hipotecznych będzie je spłacać przez przynajmniej dwadzieścia lat. Zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny powinniśmy mieć świadomość, jak wysokie są koszta kredytu hipotecznego.

Najważniejsze elementy umowy kredytowej

  • czas trwania umowy i rodzaj kredytu;
  • koszty kredytu;
  • zasady i termin zwrotu kredytu;
  • zasady przedłużenia kredytu;
  • skutki zwlekania ze spłatą;
  • podpis obu stron;

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

W tym przypadku chodzi o odsetki, które posiadacz kredytu hipotecznego spłaca razem z otrzymanymi od banku pieniędzmi. Dla osób zaciągających kredyt hipoteczny bardziej korzystny jest kredyt z niskim oprocentowaniem. Koszty kredytobiorcy są w tym przypadku mniejsze, więc oddajemy bankowi mniej pieniędzy. Pomiędzy poszczególnymi bankami różnice w oprocentowaniu kredytów hipotecznych są minimalne. Zanim podpiszemy umowę, sprawdźmy, czy zapisano w niej wysokość odsetek. W przypadku braku takiej informacji, zapytajmy o to przedstawiciela banku, z którym omawiamy warunki kredytu. Wysokość odsetek jest jedną z najważniejszych dla nas informacji.

Dodatkowe koszta kredytu hipotecznego – prowizja

Banki nie są instytucjami charytatywnymi, pożyczając pieniądze – muszą na tym zarobić. Stąd pobierane przez nich prowizje. W zależności od banku, może to być prowizja w określonej kwocie lub też określona procentowo. Przed podpisaniem umowy zapytajmy pracownika, z którym podpisujemy umowę, czy wysokość prowizji może ulec zmniejszeniu. Ten punkt umowy można negocjować.

Warto również dokładnie sprawdzić zapis dotyczący warunków wypowiedzenia umowy kredytowej.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Do kosztu kredytu hipotecznego należy doliczyć także jego ubezpieczenie. Banki żądają od osób zaciągających kredyt hipoteczny, aby wykupiły polisę na życie. Sporo banków nie tylko wymaga wykupienia polisy, ale nawet narzuca ubezpieczyciela. Jest to praktyka niedozwolona. Kredytobiorca ma prawo wykupić polisę na życie w dowolnym, wybranym przez siebie, towarzystwie ubezpieczeniowym. Pamiętajmy więc, aby w chwili podpisania umowy na udzielenie kredytu nie podpisywać jednocześnie umowy na jego ubezpieczenie. W przypadku kupna mieszkania u dewelopera, które jeszcze nie posiada wpisu do księgi wieczystej, bank może wymagać wykupienia specjalnego ubezpieczenia pomostowego. Więcej na ten temat ubezpieczeń pomostowych znajdziesz w tym artykule.