Wszystko o kredycie hipotecznym

Jeśli planujesz zaciągnąć kredyt w banku, np. na kupno mieszkania warto wcześniej poszerzyć wiedzę na ten temat. Zanim więc wybierzesz się do banku i rozpoczniesz rozmowy z doradcą finansowym, sprawdź czy wiesz wszystko o kredycie hipotecznym. Jeśli nie to koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest produktem bankowym. Jest to długotrwałe zobowiązanie, którego zabezpieczeniem staje się zakupiona nieruchomość. Hipoteka jest ustanowiona na rzecz banku, który udziela pożyczki i opiera się na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości, która jest położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kredytem hipotecznym to zbiór kredytów, które są oparte na wpisie do księgi wieczystej w dziale IV. W grupie kredytów hipotecznych wymienia się: kredyt budowlano – hipoteczny, kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną oraz kredyt konsolidacyjny. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule – Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych.

Wszystko o kredycie hipotecznym

Koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, są to między innymi:

  • Oprocentowanie kredytu – zależy ono od  wewnętrznej polityki banku oraz od stóp procentowych WIBOR w przypadku kredytów w PLN i stóp procentowych LIBOR w przypadku kredytów w CHF.
  • Spłaty przygotowawczej i prowizji, które zwykle są pobierane na początku trwania umowy, ich wysokość zależy od kwoty kredytu.
  • Składki ubezpieczeniowej – większość kredytów hipotecznych jest ubezpieczona i składka ta jest wliczona w ratę kredytu.
  • Wkład własny – trzeba pamiętać, że im większy wkład własny, obecnie minimum to 20%, tym mniejsza jest kwota kredytu. W związku z tym zmniejsza się rata kredytu a jednocześnie wzrasta nasza zdolność kredytowa. Sprawdź również, czy można otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego i jakie są wtedy koszty.

Waluta kredytu hipotecznego

Od 22 lipca 2017 roku istnieją przepisy, które regulują kwestię waluty, w jakiej może być udzielony kredyt. Umowa kredytowa zawiera informacje o tym, że kredyt może być udzielony w takiej samej walucie, w jakiej kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie lub w walucie, w której kredytobiorca posiada większość oszczędności. Takie zabieg prawny w zasadzie zmusza do kredytów w złotówkach.

Wszelkie kredyty w zagranicznych walutach powinny być spłacane również w walucie, w jakiej został udzielony kredyt. Różnica między kupnem, a sprzedażą waluty zazwyczaj powoduje zwiększenie raty. Z tego powodu kredyty w walucie zagranicznej są ryzykowne.
To już prawie wszystko o kredycie hipotecznym co należy wiedzieć.