Kredyt mieszkaniowy a rozwód

Rozwód jest przeżyciem stresującym dla rozwodzących się małżonków, do tego mogą dojść dodatkowe problemy. Chodzi tutaj o małżonków, którzy wspólnie zdecydowali się na kredyt, a po rozwodzie nadal muszą regularnie płacić raty. Często jest to duże utrudnienie. Czy z zaistniałej sytuacji jest jakieś wyjście, które przyniesie korzyść zarówno byłym już małżonkom, jak też bankowi?

Kredyt mieszkaniowy a przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawnymi, po rozpadzie związku małżeńskiego umowa na udzielenie kredytu mieszkaniowego nie może ulec zmianom. Oznacza to, że nawet po orzeczeniu rozwodu, byli małżonkowie muszą regularnie spłacać raty, tak, jak zostało to zapisane w zawartej wcześniej umowie z bankiem. Pamiętajmy, że dla banku nie ma znaczenia nawet podział majątku. Takie podejście prawa mocno utrudnia życie osób rozwiedzionych. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę z faktu, że ustanie rozdzielności majątkowej rozwiązuje problem. Dla banku nie ma to znaczenia, gdyż podpisanie umowy kredytowej oznacza, że może on ubiegać się o terminowe dokonywanie spłat rat kredytu.

Czy jest jakieś wyjście dla małżonków po rozwodzie?

Zaciągnięty wspólnie kredyt mieszkaniowy po rozwodzie może spłacać tylko jeden z małżonków. Musi jednak zostać spełniony jeden warunek: małżonkowie muszą się w tym względzie porozumieć. Jeśli obie strony zgodzą się na zawarcie porozumienia, bank przychyli się do ich ustaleń. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronach internetowych zajmujących się praktycznym wyjaśnieniem przepisów prawnych. Z możliwości spłaty kredytu tylko przez jednego z byłych współmałżonków korzysta wiele osób. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne. Obie strony ustalają pomiędzy sobą, kto i według jakich zasad spłaci kredyt.

Rozwodzące się małżeństwa, które posiadają wspólny kredy mieszkaniowy na pewno będą mieć problem, ale tylko wtedy, jeśli nie będą w stanie porozumieć się między sobą. Ze strony banku na pewno nie będą na nich czekać żadne problemy, jeśli tylko dojdą do porozumienia, w związku z czym na konto banku nadal będą wpływać raty.