Zdolność kredytowa – co się na nią składa?

Dla każdego banku niezwykle istotna jest wiarygodność finansowa potencjalnego klienta. Na podstawie zdolności kredytobiorcy do spłaty zobowiązań w wyznaczonym terminie rozpatruje się wniosek kredytowy. Od niej zależeć będzie także to, ile wyniesie maksymalna wysokość kwoty. Jak w takim razie jest obliczana zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa?

Instytucje bankowe stawiają swoim potencjalnym klientom liczne wymagania, które muszą spełnić, jeśli chcą, aby złożony przez nich wniosek kredytowy został pozytywnie rozpatrzony. Na zdolność kredytowa wpływa wiele czynników. Za najważniejsze uznaje się wysokość dochodów i wartość zobowiązań. Kluczowe są dla banku średnie comiesięczne dochody netto, ale pod uwagę brane są także źródła uzyskiwanych dochodów. Wszystkie one muszą być legalne i udokumentowane. Nie bez znaczenia dla instytucji bankowej jest wiek kredytobiorcy i jego stan cywilny. Dlaczego ilość domowników jest tak istotna? Otóż wpływa to na koszty utrzymania gospodarstwa domowego, które są z kolei traktowane jako stałe zobowiązania. Chociaż na swój wiek nie mamy wpływu, to na wiele z tych czynników już tak. Warto wobec tego przed zdecydowaniem się na złożenie wniosku o przyznanie kredytu, poprawić najpierw swoją zdolność kredytową. Tym sposobem zwiększymy swoje szanse na powodzenie.

Zdolność kredytowa wpływa na naszą wiarygodność kredytową, którą ocenia bank przed udzieleniem kredytu. Jeśli chcesz wiedzieć jak poprawić swoją zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa sprawdź ten artykuł.

Historia kredytowa

Każdy potencjalny kredytobiorca jest dokładnie sprawdzany i rozliczany ze swojej historii kredytowej i to do kilku lat wstecz. Jeśli ktoś ma jakieś niespłacone zobowiązania, to warto je najpierw uregulować. Osoba, która miała wcześniej jakieś problemy z terminową spłatą poprzednich zobowiązań, jest mniej wiarygodna. Zdolność kredytowa w pewnym stopniu uzależniona jest od waluty, w której klient zarabia i w której ma zostać spłacone zobowiązanie. Do innych czynników zaliczyć można wysokość stóp procentowych, oprocentowania i marż kredytowych. Dla banków najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. Miejsce zatrudnienia oraz stabilność firmy i jej pozycja na rynku także mają znaczenie.